Ja så var Göteborg över ett par väldigt kalla dagar, utställningen i sig får man ta med en klackspark. Första dagen klagade den ena halvan av utställarna på att det var en domare som ej hade en aning om vad han gjorde och andra dagen var det den andra halvan som ansåg att det var uppgjort i förväg så med andra ord det var som vanligt.

Personligen har jag inte några listor på vilka domare jag inte skall ställa för men efter denna utställning har jag fått ett namn som jag lärt mig att det är bättre att spara sina pengar än slänga de i sjön. Utställningar är aldrig lika från dag till dag vilket ger en viss charm över det hela man vet aldrig hur det skall gå bortsett från i Göteborg. Att vi har en rasstandard som egentligen skall gälla över hela världen har man lärt sig bara är till för syns skull och har inget med avel att göra det räcker man sätter sig vid datorn och tittar på bilder från olika kennler i olika länder så ser man att det finns otroliga olika synpunkter på hur en G-D skall se ut.

All denna kunskap man kan få sig tillgodo genom att prata med andra uppfödare är alltid värt ett besök på olika utställningar men det mest fantastiska är att det är sällan man hör två olika uppfödare vara överens gällande hur en hund skall se ut var och en gör sin egen tolkning vilket jag tror är förödande för rasen i ett längre perspektiv. Det tråkiga är ju även att det varit en del aggresivitet den sista tiden runt och i ring vilket inte heller är bra för rasen och då framför allt är det inget man skall prata om. Det är inte klokt vad man kan vara gnällig ibland men jag skall gå ut lite i kylan och ge fåglarna mat så kanske jag blir på bättre humör och om inte får jag hitta på något annat vilket fall som helst är det skönt att gnälla av sig ibland.

PÅL